Istorijat

Dečiji vrtić „POLETARAC“ je osnovan 1954. Godine. Nalazio se u ulici 27.oktobar. Vrtić je počeo da radi sa četiri odeljenja i pet radnika, postojao je samo poludnevni boravak.


1958.

godine se otvaraju još dva odeljenja produženog boravka za predškolsku i školsku decu, uzrasta od 3 do 11 godina. U okviru Ustanove postojalo je jedno odeljenje školskog boravka. Kao organ upravljanja u vrtiću, postojala je RADNA ZAJEDNICA koju su činili svi zaposleni, koji su birali svog predstavnika.


1958.

godine za upravnika vrtića se postavlja vaspitač Jovanka Dimov.
– 1973. godine dečiji vrtić postaje Radna Organizacija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „POLETARAC“ – 1975. godine se otvara novi objekat u ulici Veljka Dugoševića 144, sa kapacitetom za smeštaj 144 deteta, zapošljava se 35 radnika.


1977.

godine se otvaraju prve jaslice u Rumi, za decu uzrasta od 8 meseci do 3 godine, u ulici Maršala Tita 76, sa kapacitetom za 60 dece i 11 zaposlenih radnika.


1983.

godine (08.03.) otvara se novi namenski izgrađen objekat u ulici Prvomajskoj bb. Objekat je izgrađen iz sredstava Samodoprinosa. Objekat je namenjen smeštaju dece od 1 godine do polaska u školu, sa kapacitetom za 230 dece. Formirano je 9 novih vaspitno-obrazovnih grupa, sa upisanih 165 dece, a zaposlenje je dobilo još 26 radnika. U tom periodu, u sva četiri objekta Radne Organizacije „POLETARAC“ je smešteno 785 dece, raspoređenih u 29 grupa, sa ukupno 72 zaposlena radnika.


1985.

godine objekat u ulici 27. Oktobar prestaje sa radom i RO „POLETARAC“ dobija drugu zgradu, u ulici JNA 136.


1993.

godine (15.03.) osnovana je u Rumi, odlukom Skupštine Opštine, Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, sa obavezom obezbeđivanja vaspitno-obrazovne, preventivno-zdravstvene i socijalne funkcije kroz organizovanje celodnevnog, poludnevnog i drugog oblika rada, sa decom uzrasta od 1 godinu, do polaska u školu.


1994.

godine (29.09.) integrisane su sve seoske predškolske grupe (18 grupa), u sastav Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „POLETARAC“, što je značilo objedinjavanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na opštinskom nivou, i tada sve seoske grupe prelaze u nadležnost UPVO „POLETARAC“.


1998.

godine nadogradnjom sprata, objekat u ulici Veljka Dugoševića je dobio 412 m2 prostora. Te godine, ukupan broj dece u Ustanovi je bio 940. U ovaj objekat je preseljen objekat iz JNA ulice.

 

DANAS

DANAS UPVO „POLETARAC“ ima oko 239 zaposlenih i ukupan broj upisane dece u celodnevnom boravku i pripremnim predškolskim grupama, zajedno sa selima je oko 1797 dece. U gradu Rumi, postoji 9 objekata, 1 grupa dece (poludnevni boravak) u osnovnoj školi „Zmaj Jova Jovanović“, i 2 grupe u OŠ „Veljko Dugošević“ (celodnevni boravak). U selima Opštine Ruma (15 sela), nalazi se 21 vaspitnih grupa, 15 grupa poludnevnog boravka i 6 grupa sa celodnevnim boravkom u Putincima, Dobrincima i Platičevu.