Kontakt

Uprava

Direktorica – Sanja Šimić

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti:

Zagorac Nada

Pošaljite poruku

  Rukovodioci

  radnih jedinica:

  Centar
  Jelena Petković
  Telefon: 069/750-115
  poletaraccentar@gmail.com

  Prvomajska, Montažni
  Aleksandra Jovanović
  Telefon: 069/750-114
  poletaracprvomajskarukovodilac@gmail.com

  Kockica, Voganj, Stejanovci
  Sandra Božović
  Telefon: 069/751-856
  kockica1rukovodilac@gmail.com

  Uprava, Jaslice, Oš „Veljko Dugošević“ 
  Nevenka Gluvajić
  Telefon: 069/750-851
  poletaracuprava1@gmail.com

  Putinci, Donji Petrovci, Žarkovac, Mali Radinci, Dobrinci, Kraljevci, Oš „Zmaj Jova Jovanović“
  Ljubica Stupar
  Telefon: 069/751-860
  poletaracsela1@gmail.com

  Platičevo, Vitojevci, Grabovci, Nikinci, Hrtkovci, Klenak, Budjanovci
  Bojana Novaković
  Telefon: 064/88-75-887
  poletarac.platicevo@gmail.com

  Kockica 2
  Slavica Ercegovac
  Telefon: 064/88-75-886
  kockicadva@gmail.com