Program i usluge

Vaspitno – obrazovni rad je osnovna delatnost Ustanove koji se realizuje i razvija kao realni program,zasnivajući ga na koncepciji Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolički nazvanoj „Godine uzleta“.

Zašto „Godine uzleta“?

Zato  jer polaze od shvatanja deteta, koje je biće igre, bogato potencijalima, celovito,jedinstveno, aktivno i kompetentno i zajedničkim učešćem sa decom različitih uzrasta i odraslima uči i razvija se. Istovremeno, period do polaska u školu je prvi nivo u sistemu institucionalnog vaspitanja i obrazovanja i osnova budućeg  razvoja svih kompetencijaza celoživotno učenje.

Cilj programa

Podrška dobrobiti deteta, u personalnoj, socijalnoj i delatnoj sferi, što podrazumeva da dete aktivnim učešćem,gradi odnose sa decom i odraslima,kao i fizičkim okruženjem, upoznaje sebe i svet oko sebe, i pri tome se dobro oseća.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“ su jedinstven program , namenjen svoj deci uzrasta od jedne godine do polaska u osnovnu školu.

Ostvaruje se kroz:

Redovne oblike rada: celodnevni i poludnevni.
*Celodnevni oblik rada kao:

– vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od 1-3 godine (jaslene grupe )
– i vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od 3 god. do polaska u školu
( vrtićke grupe )

*Poludnevni oblik rada sa decom u godini pred polazak u školu
*Različite oblike rada : igraonice(ECEC)

Program se razvija u skladu sa polazištima koncepcije, uvažavajući specifičnosti konteksta svakog vrtića u Ustanovi (njegovu kulturu i strukturu), zajedničkim angažovanjem svih učesnika – dece, zaposlenih, porodice, lokalne zajednice i šireg okruženja.

Ne postoje gotovi, posebni programi ni na jednom uzrastu, dece koja su u PU,već se razlikuju strategije vaspitača pri razvijanju programa u svakoj grupi ( jaslenoj, obdanišnoj od 3 do 5,5 godina ili u godini pred polazak u školu ), imajući u vidu specifičnosti uzrasta i individualne karakteristike dece i konteksta u kom su.

Vaspitači su profesionalci, koji promišljaju i razvijaju program vodeći se koncepcijom i specifičnostima dece u vaspitnoj grupi.U skladu sa principima na kojima program treba da se razvija, stvaraju se situacije u kojima deca, zajedno sa vaspitačima i dr. odraslima putem igre, planiranih situacija učenja i životno – praktičnih aktivnosti istražuju, uče i razvijaju se.